Rozhovor: Zhluboka se nedechněte – časopis Osobní rozvoj

Martin Bartošek: Zhluboka se nadechněme

Martin Bartošek: Zhluboka se nadechněme

Dýchání je naše základní životní funkce. A přesto, že jde o něco tak samozřejmého, jen málokdo může říct: „Ano, já dýchám naprosto správně“. Martin Bartošek je jedním z odborníků, kteří rytmické nadechování a vydechování vzduchu využívají k relaxaci, odbourání stresu, harmoničtějšímu životu u sebe a klientů.
Autor: Jaroslava Timková

Začnu úplně prozaicky: Proč nedýcháme správně?

Dá se říct, že správně dýchají pouze jogíni v Indii. Běžný Evropan dýchá mělce a nedostatečně. Důvodem je stres, který na nás působí. Stres je všudypřítomný, dokonce by se dalo říci, že je běžnou součástí našeho života. Často si stresory ani neuvědomujeme, ale naše tělo je eviduje a uchovává. Říkáme tomu paměť těla. Vliv na nesprávné dýchání dospělého člověka má například už průběh porodu, výchova v rodině, sedavé zaměstnání anebo nezpracované emoce. 

Co lze dělat jinak na samém prahu našeho života?

Prahem života nemyslím porod, ale už období prenatálního věku. Jsem zastáncem vědomého přístupu k rodičovství.  Je dokázáno, že jakmile nemá maminka, těhotná žena, dostatek klidu a pohody, přenáší svou nepohodu a stres na potomka. Každé dítě je přirozeně vnímavé k energetickému poli rodičů, které jej ovlivňuje pozitivně i negativně. A to je dobrý důvod, proč by měli mít budoucí rodiče energetické pole pročištěné.

Vědomé energetické dýchání, kterým klienty provázíte, je vlastně takovým ozdravným nástrojem. K čemu všemu slouží?

Nerad bych hovořil o „ozdravném nástroji“, ačkoli jsou případy ve světě, že tyto metody vyléčily i takové nemoci jako AIDS, rakovinu, astma, cukrovku, epilepsii, problémy s tlakem. Důvod, proč za mnou klienti přicházejí a mnohdy i dojíždějí z větší dálky, je osobní a spirituální rozvoj. 
To umožňuje Rebirthing, neboli Satori dýchání, které v České republice uplatňuji ve své terapeutické praxi v Praze, Brně a ve Zlíně. Jsem také cvičitel taoistického cvičení Osho divine healing, které podporuje správné dýchání. Léčebná technika Om healing je třetí metoda, kterou provozuji.

Některé filosofie říkají, že nemoc je jen zablokovaná energie. A my potřebujeme nástroj, který ji nechá proudit.

Já říkám, že potřebujeme recyklaci energie. Náš, ať už osobní nebo rodinný systém, může být znečištěný. Mluvíme o emocionálním znečištění. Jde o energii, kterou si vytváříme životním stylem a můžeme ji nevědomě přebírat od jiných lidí. Pokud žijeme ve „staré energii“, tak vytváříme kolem sebe energetické pole, které může jako magnet přitahovat i starosti, nemoci, stresy. Když začneme energii vědomě recyklovat, tj. začneme žít v „nové energii“, postupně se nám mění energetický systém. Se změnou tohoto systému se nám následně proměňují okolnosti života. Čehož právě využívá metoda Rebirthing, která pracuje i s konceptem paměti těla. V paměti těla může tkvět příčina různých onemocnění, emočních stop, anebo blokace životní energie. Tato metoda s blokádami pracuje a rozpouští je. Výhodou metody je, že nic neanalyzujeme.

Rebirthing podporuje detoxikaci, co to znamená?

Dýcháním dochází k okysličování krve, díky čemuž různé neduhy v krvi odumírají. Další věcí je, že se proměňuje objem oxidu uhličitého v krvi, čímž se organismus odkyseluje. Zrychluje se lymfatický systém, energie proudí, tělo se čistí. Platí, že opakovaným hlubokým nádechem a výdechem do břicha se může lymfatický systém zrychlit až desetkrát. Dochází k detoxikaci ve fyzické rovině.

Jak může dýchání zlepšit partnerské vztahy?

V různých situacích reagujeme na základě zážitků z minulosti, které máme málokdy očištěné, a které mají vliv na přítomnost. Pokud postupně rozpouštíme tyto blokády, respektive mentální a emoční vzorce, které jsou s nimi spojeny, jsme obecně schopnější přijímat lásku a dávat lásku. Satori dýchání je velmi dobrou podpůrnou metodou pro řadu dalších technik.

Chtěla jsem se také zeptat na bolesti hlavy, migrény a další opakující se projevy bez zjevné příčiny.

Častá příčina bývá při porodu nebo po porodu, či v dětství. Metody dýchání umožňují kontaktovat stresové události v životě a blokádu rozpustit. Neřeší tedy samotný projev, ale příčinu, proto může být změna trvalá.

Lidé často říkají: Musím to rozdýchat, ale přitom vůbec nevědí, co říkají. Když pronesou, rozdýchal jsem to, tak o tom raději všem zavolají, než aby to opravdu rozdýchali.

Je to tak, naše tělo, pokud je v okamžiku stresu, přestává dýchat. Já doporučuji tři hluboké nádechy, abychom stresovou situaci zastavili, nebo zpomalili. Práce s dechem také umožňuje, abychom byli více tvořiví. I tím způsobem můžeme pozitivně ovlivňovat naše vztahy.

K čemu lze tyto dýchací techniky přirovnat? Třeba k běhání?

To určitě ne. V bioenergetickém konceptu platí, že nejprve musíte energii vydat, teprve pak přijde její další příliv. V Rebirthingu je vše jinak. Pro mě je to jediná technika, kterou znám, kde můžeme dostat více energie do svého těla, aniž bychom ji napřed vydávali. A tuto energii můžeme využít na léčení, anebo pro osobní a spirituální rozvoj.

Myslíte si, že metoda řízeného a cíleného dýchání může nahradit pohyb? Jde to považovat za druh sportu?

Neřekl bych, že tato metoda nahrazuje sport, Rebirthing je metoda osobního rozvoje. Není to ani relaxační technika, i když k relaxaci během terapie dochází.

Jak probíhá sezení Rebirthingu?

S každým zájemcem o Rebirthing si nejprve chvíli popovídám o tom, co jej přivádí. Jakmile je stanoven cíl, začínáme s nácvikem správného dechového rytmu, který probíhá vleže, klient má zavřené oči a nemluví (viz foto). Já jej doprovázím slovem, společným dýcháním nebo nechávám procesu volný průběh. Samotná technika dýchání trvá asi hodinu. Během této hodiny vzniká v těle uzavřený oběh energie, a ten vytváří vnitřní rovnováhu. Uvolňuje také napětí, stresy a bloky, které se v nás ukládají v průběhu každodenního života. Proces každého sezení je jiný, pracuji individuálně. Závěrem sezení si s klientem popovídáme a stanovíme domácí cvičení. Rebirthing probíhá formou deseti individuálních sezení. Po desátém sezení je člověk připraven tuto metodu provádět sám v domácím prostředí pro vlastní užití.
Pracujeme také s tzv. emoční myslí, pod vlivem níž ve stresové situaci mimo jiné přestáváme dýchat. Pro naše tělo je to signál, že jsme v ohrožení a nervová soustava zamrzává. Náš mozek je tak přizpůsobený, chrání nás.

Ani krve by se v nás nedořezal…

Přesně tak; a právě Rebirthing je metoda, při níž toto zamrznutí může rozmrznout. V samotném procesu se to projevuje jako mravenčení, samovolné třesy, chlad. Například při záplavách jsou známy případy, že postižení následkem šoku emočně zamrzali. Trauma bylo tak silné, že zvládali to, co bylo nezbytně nutné pro přežití, ale byli zcela odpojeni od svých emocí a pocitů. Člověk by na nich nepoznal, že jsou ve stresu a v zátěži. Avšak po nějaké době se tito lidé emočně zhroutili. K zamrznutí nervové soustavy dochází také po autonehodách, po ztrátě blízké osoby, nebo v jiných emočně vypjatých situacích. 
Měl jsem klientku, která byla v šestnácti letech znásilněna. Byla u psychologa, popovídali si a nějak se to „vyřešilo“, ale zamrznutí z toho incidentu nebylo rozpuštěno. Ještě asi dvakrát v životě pak prošla situací, kde jí hrozilo znásilnění. Její energetický systém se potřeboval oprostit od onoho zamrznutí. 

Jsou vaše sezení Satori dýchání omezena věkem?

Nejsou.

Takže mohou i maminky s dětmi.

Je to individuální. S dítětem lze docházet zhruba od deseti let, ale je doporučeno, aby Rebirthingem prošli nejdříve oba rodiče, protože dítě často přebírá mentální a emoční vzorce právě ze zmíněného energetického pole rodičů. Každopádně, u dítěte můžeme vyřešit problémy s koncentrací, chováním, hyperaktivitou.

Jak jste se dostal ke svému oboru, ve kterém – mimochodem – u nás působíte jako jediný?

Prošel jsem různými metodami osobního rozvoje, alternativní medicíny; studoval jsem sociální pedagogiku, speciální pedagogiku, arteterapii. Pracoval jsem v pedagogicko-psychologické poradně, působil jako protidrogový koordinátor.
První osobní zkušenost s Rebirthingem jsem získal během studijního pobytu na univerzitě v Nizozemí. Oslovilo mě, jak tato metoda dokáže jemně a současně velmi efektivně podporovat pozitivní změny v životech lidí. Ti dostávají to, na co jsou připraveni, a co jsou schopni sami zpracovat. 
Z těchto důvodů, pro mě velice důležitých, jsem se rozhodl, že absolvuji profesionální trénink přímo u zakladatele Rebirthingu Leonarda Orra. Od roku 2004 kdy jsem začal provozovat svou praxi a do dnešního dne jsem prošel stovkami sezení se svými klienty. Stále víc a víc se mi potvrzuje, jak je metoda dýchání neboli „rozpouštění“ emocí pro tuto náročnou dobu prospěšná a užitečná.

Kdo jsou vaši klienti?

Hodně pracuji s manažery a obchodníky, kteří jsou ve stresu, nebo požadují zvýšit výkon v zaměstnání a hlavně potřebují rozpustit stres a napětí v těle. Mými klienty jsou vysoce postavení manažeři mezinárodní banky, ale také maminky a studenti. Když to shrnu, jsou to lidé různých profesí a zájmů. Lidé, kteří prošli různými metodami a chtějí vyzkoušet něco nového.

Měl byste nějaké doporučení pro „každý den“?

Ideální je dýchat jak do břicha, tak do hrudníku. Pokud chceme klid a relaxaci, dýcháme do břicha, jde o tzv. taoistické dýchání. Během něj se s nádechem břicho nafukuje, s výdechem vyfukuje. Tento jednoduchý proces uklidňuje psychiku a dává nám stabilitu. V každodenním životě nedoporučuji dýchat pouze do horní části hrudníku. Uplatňujeme to však v Rebirthingu, to umožňuje změnu a transformaci. Není úplně dokázáno, proč tomu tak je, ale tato metoda umožňuje kontaktovat v těle nezpracované emoce a stresové situace, a následně je pak rozpouští.

Martin BARTOŠEK
Mgr. Martin Bartošek *1976 je terapeut, cvičitel a lektor osobního rozvoje, který své získané vzdělání na Pedagogické fakultě MU v Brně doplnil o praktické zkušenosti a další vzdělání v zahraničí (Nizozemí, Španělsko, Německo). Působí v Praze, Brně a ve Zlíně. Věnuje se metodám vědomého dýchání (Rebirthing - Satori dýchání) a dále energeticky harmonizačním cvičením: např. Osho Divine healing nebo léčebná technika Om healing. Mnohá funkční antistresová cvičení navazují na tradiční čínskou a japonskou medicínu. Je autorem DVD Dechové cviky - cvičení Osho divine healing s Martinem Bartoškem.
Webové stránky: www.martinbartosek.cz, www.satoridychani.cz

Rebirthing – Satori dýchání

Rebirthing je jednoduchá technika, která především stimuluje očistné procesy v těle a uvolňuje nahromaděné negativní emoce. Pro vaše tělo představuje efektivní antistresový program. Obvykle si ji osvojíte během deseti individuálních lekcí a pak už ji můžete zcela samostatně rozvíjet podle svých potřeb. Někteří klienti zaznamenali ústup bolestí, migrén i astmatu a celkově se cítili spokojeněji.
Mimo jiné, Rebirthing rozpouští hluboko zasuté emoce. Jakmile jsou hluboko zasuté emoce uvolněny, je energie potřebná k jejich držení také volná. Je nám k dispozici podle potřeby. To přináší lidem větší otevřenost v životě, pocit energie, štěstí, „obživnutí“. S touto změnou také dochází k „vhledům“ do životních situací, k většímu uvědomění si intuice, zlepšuje se vztah k sobě, lidé jsou více tvořiví, mají větší sebedůvěru, chuť do života a odvahu realizovat důležitá rozhodnutí.

Cvičení Osho divine healing

Pohybové, regenerační a antistresové cvičení. Jde o program na posilování energetického systému našeho těla. Posiluje a pročišťuje energetické dráhy, energie pak proudí volněji a přirozeně se harmonizuje. Blahodárně působí na celé tělo; zvyšuje se hybnost kloubů, uvolňují se energetické i fyzické blokády.  Zklidňuje se nervový systém, odchází stres a vnitřní emoční napětí. Rozvíjí se schopnost koncentrace a intuitivního vnímání.
Výsledkem je celkové posílení organismu a imunity. Již v průběhu cvičení cítíme prohloubení dechu, uvolnění těla, projasnění myšlení. Cvičení, které přináší až několik dnů přetrvávající ozdravný a harmonizační efekt.

OM healing

Om Healing je starodávná, velice silná skupinová duchovní léčivá a transformační technika, která využívá kosmické vibrace posvátné mantry Óm k léčení sebe samých, lidstva a životního prostředí. Om Healing má schopnost léčit a harmonizovat účastníky na všech úrovních bytí, fyzické, emoční, mentální a duchovní.
Kosmická vibrace OM v nás uvede do souladu všechny energie, které se nenachází v harmonii. Zpíváním OM ve skupině sestavené určitým specifickým způsobem se léčebná síla OM zesílí a znásobí.

Rozhovor pro časopis Osobní rozvoj – číslo 5/2014


nahoru

© 2014-2023 Satori dýchání - rebirthing s Martinem Bartoškem