Satori dýchání – rebirthing

Dechové metody, používané pro osobní rozvoj jsou v České republice reprezentovány především holotropním dýcháním. To dosáhlo vrcholu v devadesátých letech, kdy se v psychoterapeutických praxích objevovali stále častěji lidé, kteří tyto kurzy absolvovali. Na základě ověřených skutečností se ukázalo, že kurz holotropního dýchání díky své časové omezenosti neumožňuje mnohdy zpracovat všechny problémy, které se lidem během kurzu otevřely. Proto je tato metoda mnohými lidmi nedoporučována a od té doby, co se holotropní dýchání v naší republice rozšířilo, objevilo se zároveň i mnoho odpůrců.

Metody dýchání používané v terapii, můžeme rozdělit na dva druhy a to orientované západně a východně. U prvně jmenovaných, západně orientovaných dýchacích technik, jako je výše uvedené holotropní dýchání, dále reichiánské dýchání, jde především o vyjádření potlačovaných emocí člověka. Východně orientované metody dýchání mají za cíl emoce „rozpouštět“.  Rebirthing  (Satori dýchání), který vznikl až v sedmdesátých letech dvacátého století se řadí do východně orientovaných dechových terapií.

Rebirthing je metoda uvědomělého, intuitivního energetického dýchání, při kterém přijímáme energii dechem, snadno a lehce, jak jsme to dělali jako děti. Dýcháme kontinuálně, bez přerušení mezi výdechem a nádechem – tím se nám uzavírá oběh energie, jež vytváří vnitřní stabilitu a rovnováhu, uvolňuje napětí a stresy nashromážděné a uložené v našem těle v průběhu každodenního života.

Rebirthing pomáhá v obtížných situacích, jako jsou tělesné nemoci (bolesti, astma, migrény, epilepsie atd.), stres a deprese, strach a úzkosti, pocity životního nenaplnění, nízké sebevědomí a sebeúcta, partnerské a vztahové problémy, profesní neúspěchy… Mnohé z těchto potíží mají původ v traumatickém zážitku v průběhu narození nebo v jiných, vysoce zátěžových situacích, při kterých se narušuje přirozený rytmus dýchání a proto i oběh tělesné energie. Nepříjemné zážitky máme tendenci vytěsnit anebo potlačit, což nám vytváří bloky, které zabraňují přirozenému proudění energie.

Člověk může uvědomělým dýcháním, tak jak to učí rebirthing, tyto události vyřešit i zpětně, přijmout a integrovat je do svého života, a tím se zbavit jejich negativního vlivu. Uvolňuje se stagnující energie, a ta nám do našich životů přináší nový radostný pocit, přispívá k větší otevřenosti, tvořivosti a chuti do života. Vědomé dýchání je způsobem, jak se spojit se svým tělem, živostí a radostí, jak znovu objevit vnitřní sílu a energii a tím žít život podle svých vlastních přání a představ.

Správný způsob dýchání je pro zdravý život člověka důležitý stejně jako zdravá strava, pravidelné cvičení a dobrá životospráva. A kvalitně dýchat během každodenního života nás učí právě REBIRTHING – SATORI DÝCHÁNÍ.


nahoru

© 2014-2023 Satori dýchání - rebirthing s Martinem Bartoškem